Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale influenţei balcanice în morfologia dialectelor meglenoromân şi aromân

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXV, p. 65
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

7Manuela NevaciDialectele aromân și meglenoromân
Studiu sincronic
Editura Universitară2013
5Nicolae SaramanduRomano-balcanica. Flexiunea de gen a numeralului trei în aromânăSCL, XLVII (1-6), 2071996
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: