“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Aspecte ale influenţei balcanice în morfologia dialectelor meglenoromân şi aromân

Author:
Publication: Fonetică și dialectologie, XXXV, p. 65
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 5

7Manuela NevaciDialectele aromân și meglenoromân
Studiu sincronic
Editura Universitară2013
5Nicolae SaramanduRomano-balcanica. Flexiunea de gen a numeralului trei în aromânăSCL, XLVII (1-6), 2071996
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: