“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Observaţii asupra elementului latino-romanic în morfologia dialectelor româneşti sud-dunărene

Author:
Publication: Fonetică și dialectologie, XXXVI, p. 190
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 7

2Petar AtanasovConcordanțe lingvistice între meglenoromână și istroromânăMarin, 45-542013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
10Nicolae SaramanduSistemul formelor verbale compuse în aromânăFD, VI, 1551969
43Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: