“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Particularităţi lingvistice comune unor zone submontane din Transilvania

Author:
Publication: Limba română, LXI (3), p. 337-344
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:L'auteur présente quelques particularités communes aux zones sous-montagneuses (une phonétique: á > å et deux morphologiques: esc, ar) communes aux zones sous-montagneuses, de l’intérieur de l’arc carpathique, en attirant l’attention sur leur ancienneté en daco-roumain et en certains dialects roumains du sud du Danube (aroumain et istroroumain).
Key words:
  • arhaism lexical,formă analogică, particularitate, vatră lingvistică
  • archaïsme lexical, forme analogique, particularité, foyer linguistique
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 15

2Maria MarinNotes sur les parlers roumains de l’est de la Transylvanie (à partir d’une recherche récente)RRL, XXXII (3), 2511987
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
1Valeriu ȘuteuÎnregistrări de texte dialectale în Țara MoțilorFD, VI, 2011969
18Emil Petrovici, Petru NeiescuPersistența insulelor lingvistice. Constatări făcute cu prilejul unor noi anchete dialectale la istroromîni, meglenoromîni și aromîniCL, IX (2), 1871964
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
6Lidia SfîrleaCoexistența mai multor sisteme morfologice în același grai regional (Valea Sebeșului)CL, II, 1431957
4Boris CazacuDespre procesul de diferențiere în graiul unei comune (Meria – reg. Hunedoara)SCL, VII (3-4), 2451956
2Romulus TodoranNote morfologiceCL, I (1-4), 1251956
3Mircea ZdrengheaAnalogii în conjugarea verbului auxiliar a fiDR, XI, 1941948pdf
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
14Tache PapahagiCercetări în Munții apuseniGS, II (1), 221925
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: