“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Meteorologisme aromâneşti referitoare la temperatura atmosferică

Author:
Publication: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LVII, Section Studii și articole, p. 89
Verba et res. Studia linguistica in honorem magistri Stelian Dumistrăcel
p-ISSN:0066-4987
Publisher:Editura Academiei
Place:Iași
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 6

14Cristina Florescu (ed.)Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (științific versus popular)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2015html
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: