“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Some Elements of the Bulgarian Influence on Aromanian Onomastics

Author:
Publication: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, X (1-2), Section Onomastics, p. 30
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Publisher:Editura Sitech
Place:Craiova
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 6

2Gheorghe BolocanDespre grafia numelor proprii în documentele slavo-româneLR, XXVII (3), 2211978
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
133Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
53Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: