“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Categoria gramaticală a determinării în aromână (articularea hotărâtă a adjectivului calificativ)

Author:
Publication: Dacoromania. Serie nouă, II (1-2), p. 39
p-ISSN:1582-4438
Publisher:Editura Academiei
Place:Cluj-Napoca
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 6

160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
49Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
2. Contribuții socioculturale
Editura Științifică și Enciclopedică1978
2Alexandru NiculescuObservations sur les démonstratifs daco-roumains provenant du lat. illeRRL, XIII (5), 4711968
61Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
48Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: