“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Consideraţii asupra graiului aromânilor fărşeroţi

Author:
Publication: Fonetică și dialectologie, XXXVI, p. 127
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 3

References in this publication: 6

3Nistor BarduTrăsături ale graiului moscopolean reflectate în limba scrierilor aromânești din secolul al XVIII-leaSCL, LVIII (1), 17-262007html
19Nicolae SaramanduStudii aromâne şi meglenoromâneEx Ponto2003
6Nicolae SaramanduHarta graiurilor aromâne și meglenoromâne din Peninsula BalcanicăSCL, XXXIX (3), 2251988
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: