“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

L’allocuteur déictique dans le discours: le vocatif et l’impératif

Author:
Publication: Diversité et identité culturelle en Europe, XV (1), Section Confluences, p. 55
p-ISSN:2067-0931
Publisher:Editura Muzeul Literaturii Române
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 10

12Gheorghe ChivuVechi texte românești
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei2015
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
16Mioara AvramStudii de morfologie a limbii româneEditura Academiei2005
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
25Laurenția Dascălu-JingaMelodia vorbirii în limba românăUnivers Enciclopedic2001
11Paula GherasimSemiotica modalităților
O analiză contrastivă româno-franceză
Casa Editorială „Demiurg”1997
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
78Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: