“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Corelația de timbru a consoanelor rotunjite și nerotunjite în limba română

Author:
Publication: Studii și cercetări lingvistice, III, p. 127
p-ISSN:0039-405X
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Language: Romanian

Citations to this publication: 11

0Adrian TurculețDespre starea actuală a lui u final în graiul aromânilor din Grabova (Greava), AlbaniaFD, XXXIX, 173-1882020pdf
1Carmen-Irina FloareaRepartiţia lui u final în dacoromână (pe baza ALRR. Sinteză)FD, XXXIV, 132015pdf
1Maria MarinOmniprezenţa lui Sextil Puşcariu în dialectologia românească. Trăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneCSP, I, 872015pdf
5Maria MarinTrăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneFD, XXXIII, 87-982014pdf
0Florina-Maria BăcilăMijloace „terapeutice” ale omonimiei la nivel dialectalFrățilă, 113-1232005pdf
3Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
1Florina-Maria BăcilăConsecințele omonimiei. Mijloace „terapeutice”AUT, XLII-XLIII, 232004-2005pdf
html
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
2Ioan PătruțInfluences slaves et magyares sur les parlers roumainsRSL, I, 311958pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].