“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Trăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişene

Author:
Publication: Fonetică și dialectologie, XXXIII, p. 87-98
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:[Caractéristiques dialectales communes aux parlers de la Munténie et de la Crişana]
L’auteur analyse des particularités phonétiques, morphologiques, syntactiques et lexicales communes aux deux unités dialectales du dacoroumain appartenant à des zones opposées du point de vue géographique: le parler de la Munténie et le parler de la Crişana. Les traits présentés sont soit des éléments anciens, archaïques, soit des particularités au statut incertain, soit des innovations linguistiques. Étant donné que dans les parlers de la Munténie d’autres éléments archaïques sont attestés encore de nos jours, la première conclusion concerne le fait que la zone centro-septentrionale de la Munténie doit être intégrée aux aires ayant un caractère conservateur. Deuxièmement, il s’impose l’idée que les traits innovateurs communs représentent des exemples d’évolution indépendante de certaines tendances apparues au cours de l’histoire de la langue, non perpétuées par le roumain standard, mais amplifiées dans les aires latérales de la Dacoromania.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 5

References in this publication: 34

2Maria MarinA cruța. Argumente în susținerea unei etimologiiFrățilă, 3182012
3Maria MarinCâteva observații asupra valorilor conjuncției DE în graiurile munteneștiSIL3, 652010
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
13Dorin UrițescuSincronie și diacronie
Fonetismul unor graiuri din nordul Banatului
Editura Clusium2007
4Maria MarinTimpurile indicativului în graiurile dacoromâne actuale (II)FD, XXIV-XXVI, 892005-2007
5Maria MarinTimpurile indicativului în graiurile dacoromâne actualeFD, XXII-XXIII, 812003-2004
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
10Maria MarinMorfologia verbului în graiurile munteneștiFD, X, 451991
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
11Maria MarinFormes verbales périphrastiques de l’indicatif dans les parlers dacoroumainsRRL, XXX (5), 4591985
5Victorela NeagoeÎn legătură cu unele forme arhaice de perfect simplu şi de mai mult ca perfect şi cu unele valori ale perfectului simplu în graiurile populare actualeALIL, XXX, 171-1771985pdf
html
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
16Constantin FrâncuGeneza şi evoluţia formelor verbale supracompuse în limba românăALIL, XXIX, 23-621983-1984pdf
html
3I. FaiciucNote despre răspîndirea reflexelor dure și moi ale oclusivelor dentale t, d, n în graiurile bănățeneCL, XXVIII (2), 1011983
2Vasile FrățilăNote lexicale și etimologiceLR, XXVIII (2), 1571979
7Mioara AvramDespre formele de perfect simplu cu -ră- la singularSCL, XXVI (1), 271975
7Victorela NeagoeElemente arhaice în graiurile munteneștiFD, IX, 1431975
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
33Ioan PătruțStudii de limba română și slavisticăEditura Dacia1974
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
5Grigore BrâncușGraiul din MunteniaLR, XXII (1), 371973
6Victorela NeagoeDespre -ră- în formele de perfect simplu și de mai mult ca perfectFD, VIII, 1291973
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
9Frieda EdelsteinPerifraze verbale formate din a fi și gerunziul verbului de conjugat în limba românăCL, XI (2), 2531966
5Elena CarabuleaAcordul după înțeles și prin atracție în limba română vecheLR, XIV (5), 5931965
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
5Emil Petrovici„Depalatalizarea” consoanelor înainte de e în Muntenia, sud-estul Transilvaniei și în dialectul istroromînCL, V (1-2), 91960
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
6Petru NeiescuO problemă de fonetică istorică. Originea lui „u final” în limba romînăCL, II, 1591957
11Emil PetroviciCorelația de timbru a consoanelor rotunjite și nerotunjite în limba românăSCL, III, 1271952
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
4Ovid DensusianuLimba descîntecelor, IIGS, V (1-2), 1251931-1932
9Sextil PușcariuDin perspectiva Dicționarului. III. Despre legile fonologiceDR, II, 19-841921-1922pdf

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: