“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Consideraţii asupra unor dublete morfologice masculine cu radical în c, ĉ din graiurile dacoromâne

Author:
Publication: Fonetică și dialectologie, XXXIX, p. 133-148
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 14

5Maria MarinTrăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneFD, XXXIII, 87-982014pdf
4Gabriela Pană DindeleganPe marginea tiparelor flexionare de substantive masculine şi neutre terminate la singular în -e: frate – fraţi, nume – numeSCL, LIX (1), 1972008html
2Daniela RăuțuAspecte ale realizării unor opoziții morfologice la substantive din graiurile dacoromâneFD, XXIV-XXVI, 1972005-2007
99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
5Ștefan PașcaTerminologia calului: Părțile corpuluiDR, V, 272-3271927-1928pdf
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
9Alexandru CihacDictionnaire d’étymologie daco-romane
1. Éléments latins comparés avec les autres langues romanes
Ludolphe St-Goar1870

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: