“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Un filolog al timpului nostru

Author:
Publication: Decernarea titlului academic Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Pitești, 3 noiembrie 2017, p. 55
Publisher:Universitatea din Pitești
Place:Pitești
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 10

44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
14Martin-Dietrich Glessgen
  • Linguistique romane
    Domaines et méthodes en linguistique française et romane
  • Lingvistica romanică
    Domenii şi metode în lingvistica franceză şi romanică
Armand Colin; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2008, 2012; 2014 (trad.)html
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
5Albert Dauzat
  • La philosophie du langage
  • Filozofia limbii
Ernest Flammarion; Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1932; 2015
2Charles Guignebert
  • Le christianisme antique
  • Creștinismul antic
Ernest Flammarion; Casa Editorială Demiurg1921; 2011 (trad.)
4Henry Fairfield Osborn
  • From the Greeks to Darwin
    An Outline of the Development of the Evolution Idea
  • De la greci la Darwin
    Schiță a dezvoltării ideii de evoluție
Macmillan; Casa Editorială „Demiurg”1913; 2014 (trad.)
8James Mark Baldwin
  • Darwin and the Humanities
  • Darwin și științele umaniste
Review Publishing Co.; Casa Editorială „Demiurg”1909; 2015 (trad.)
5Arsène Darmesteter
  • La Vie des mots
    Étudiée dans leurs significations
  • Viața cuvintelor
    Studiată în semnificațiile lor
Ch. Delagrave; Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1895; 2015 (trad.)html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: