“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Individualitatea limbii române şi elementele slave vechi

Author:
Publisher:Editura Casei Școalelor
Place:București
Year:

Citations to this publication: 12

0Diana Boc-SînmărghițanTopical appellatives of Slavic origin in Romanian. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeş Valleys (Caraş-Severin County)GIDNI, 6, 226-2312019pdf
html
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
0Petre Gheorghe Bârlea, Ana Maria PanțuThe etymologic structure of Romanian mythonyms (II)DICE, XI (2), 512014pdf
html
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Doina Marta BejanContribuţia lui Alexandru Niculescu la studiul istoriei limbii şi culturii române din perspectivă europeanăCult. ident.2013pdf
html
2Vasile FrățilăElementul slav vechi din lexicul dialectului istroromânAUI, LVIII, 87-1142012pdf
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
2Alexandru NiculescuAspecte ale latinei creștine româneștiDR, s.n., XIV (1), 252009pdf
html
4Alexandru GaftonRelaţia dintre elementul maghiar şi cel slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].