“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Su alcuni valori della congiunzione deca in alcune versioni dell’Apostol del secolo XVI

Author:
Publication: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Serie nouă). Secțiunea Limbi și Literaturi străine, II, Section Studies in Comparative Linguistics, p. 95
p-ISSN:1841-961X
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Abstract:[Asupra unor valori ale conjuncţiei deca în versiunile Apostolului din secolul al XVI-lea]
Discuţia noastră încearcă să arate că vrom. deca este rezultatul unei compuneri a două elemente gramaticale avînd valori multiple. Dat fiind caracterul suplu al instrumentelor gramaticale, posibilităţile acestora de a reda variate relaţii generează treceri neaşteptate, greu demonstrabile pe cale ştiinţifică, însă reale în planul evoluţiei limbii. Punctul de plecare al unei acţiuni fiind cu uşurinţă conceput drept cauză a acelei acţiuni, unirea dintre de şi ca s-a făcut în scopul exprimării unor sensuri cerute de situaţii reale de comunicare în care trebuia redată valoarea ‘dacă aşadar’, unde de semnifică ‘dacă’ – o condiţie pentru ca acţiunea să se iniţieze –, iar ca semnifică ‘aşadar’ – ceea ce exprimă succesiunea şi consecinţa, concepte strîns legate de categoria timpului. Sensul temporal a rămas pregnant o vreme, însă în momentele în care cauzele erau conţinute au ieşit la iveală aceste valori. Tocmai nuanţele devenite secundare în urma acestei alăturări au fost promovate ulterior, ajungîndu-se la actualul dacă. Considerăm că acest mod de a concepe relaţiile dintre fenomene a dus la confuzia post hoc, ergo propter hoc care stă la baza valorilor multiple ale acestei forme.

Citations to this publication: 2

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].