Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Productivitatea unor elemente vechi greceşti comune limbilor balcanice

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XVI, p. 187-202
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:In the article entitled The productivity of some old greek elements which are common to the Balkan languages I studied the capacity of some old greek elements to form , using specific prefixes and suffixes, new derived elements in the Balkan languages like the Albanian, the Bulgarian, the Serbian and the Romanian; I studied the productivity of elements like ’άγγελος, ‛αγιάσµα, ’αργάτης, δάσκαλος, καλόγερος, κάµατα, έλειψα, παιδαγογός, σχολή, χριστιανός, θεµέλιον, but I did not study the old greek elements with a reduced capacity of inversion and composition or elements with no such capacities.
Based on this criteria of the capacity of some old greek elements to form new derived elements in the Balkan languages, I have tried also to perform a classification of these languages.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

26Pandele Olteanu (coord.)Slava veche şi slavona româneascăEditura Didactică și Pedagogică1975
4D. MarmeliucCuvinte de origine greacă în limba romînăLR, VIII (6), 291959
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
7C. DiculescuElemente vechi grecești din limba românăDR, IV (1), 394-5161924-1926pdf
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: