Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Problema velarizării vocalelor palatale româneşti în concepţia lui A. Philippide

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, V (1), p. 7-15
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:A. Philippide’s theory on the dynamics of the language (conditioned by the peoples’ or ethnic groups’ particularities, which is manifested thorough relatively unitary articulatory and psychological basis) finds its application in the approach of one of the most complex Romanian language historical phonetics problems, the velarization of the palatal vowels. Thus, the scientist considers that their adaptation to certain phonetic proximities is just the facilitating condition, but definitely not the cause of such an evolution, which is certainly to have been triggered by the articulation basis.
Continuing the master’s work within the same general boundaries, G. Ivănescu and Vasile Arvinte, high representatives of the linguistics school of Iaşi, built on Philippide’s doctrine, also brought personal views on the subject.
Cuvinte-cheie:articulatory basis, the velarization of the palatal vowels, phonetic context, relative chronology
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

54Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
18Alexandru PhilippideUn specialist român la LipscaTipografia „Dacia”1910
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: