Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Fonetica (2)

Autor:
Publicația: Philologia, LXII (5-6), Secțiunea Istorie a limbii și dialectologie, p. 22
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 11

3Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Grafia (1)PhilM, LXII (3-4), 93-1022020pdf
4Galaction VerebceanuConsiderații filologice asupra manuscrisului SandipaPhilM, LXI (3-4), 492019pdf
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
6Ion GhețieÎn legătură cu etimologia lui străinSCL, XXVI (2), 1751975
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
2Alexandru RosettiDespre u final la I. NeculceSCL, XXIII (2), 1671972
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: