Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Grafia (1)

Autor:
Publicația: Philologia, LXII (3-4), Secțiunea Istoria limbii, p. 93-102
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:
  • [Linguistic research on the Sandipa handwritten. Writing (I)]
    There is examineted inventory of letters used at the imitating, by the scribe Ioan Crăciun from Ștefănești Dorohoi, the folkloric novel text Sandipa, contain between the files 1 and 101 of the Romanian research from 1798 and preserved into the State Library of Russia (Moscow). It is important to establish the values of the Cyrilic polyphon letters or the letters that have phonetic corespondences harder to specify.
  • Este examinat inventarul slovelor folosite la copierea, de către scribul Ioan Crăciun din Ștefănești, Dorohoi, a textului romanului popular Sandipa, cuprins între filele 1r și 101r ale unui manuscris românesc de la 1798 și păstrat la Biblioteca de Stat a Rusiei (Moscova). Accentul principal se pune pe stabilirea valorii literelor chirilice polifone sau care au corespondențe fonetice mai greu de precizat.
Cuvinte-cheie:
  • copy, grapheme, research, letter, suprawording, sound-type, text, phonetic value
  • copie, grafem, manuscris, slovă, suprascriere, sunet-tip, text, valoare fonetică
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 19

4Galaction VerebceanuConsiderații filologice asupra manuscrisului SandipaPhilM, LXI (3-4), 492019pdf
2Galaction VerebceanuUn manuscris al Sindipei de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Text (I-1)PhilM, LIX (1-2), 35-552017pdf
1Galaction VerebceanuUn manuscris al Sindipei de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Text (I-2)PhilM, LIX (3-4), 67-892017pdf
1Galaction VerebceanuUn manuscris al Sindipei de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Text (I-3)PhilM, LIX (5-6), 1132017pdf
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
2Ion GhețieNoi contribuții la problema trecerii lui ea la e: leage > legeSCL, XXVIII (1), 791977
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
2Alexandru RosettiDespre u final la I. NeculceSCL, XXIII (2), 1671972
1Ion GhețieDin nou despre u final la NeculceSCL, XXIII (3), 3091972
3Ion GhețieU final la NeculceLR, XX (5), 4931971
3Mirela TeodorescuProbleme de interpretare a grafiei textelor moldovenești (secolul al XVII-lea)SCL, XXI (2), 1571970
6Ion GhețieContribuții la istoria trecerii lui ea la e (leage > lege). Prezența lui ea în Muntenia la începutul secolului al XVIII-leaLR, XVII (6), 5011968
2Emil VîrtosuSuprascrierea slovelor chiriliceLR, XIII (2), 1201964
2Diomid StrungaruContribuții la interpretarea grafiei chirilice. I. Criteriile suprascrierii literelorLR, X (5), 4741961
7N. A. UrsuProblema interpretării grafiei chirilice romînești din jurul anului 1800LR, IX (3), 331960
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: