Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note, completări şi comentarii etimologice (2). Din nou despre: ciopată, ciob, hahaleră

Autor:
Publicația: Limba română, LVII (2), Secțiunea Viața cuvintelor, p. 117-130
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

4Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: este hahaleră un cuvânt creat de I.L.Caragiale?LR, LV (3-4), 1332006html
29Jean Dubois, Henri Mitterand, Albert DauzatDictionnaire étymologique et historique du françaisLarousse1993
31Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
337Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
79Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
164Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
111Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
53Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: