“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Note, completări şi comentarii etimologice (2). Din nou despre: ciopată, ciob, hahaleră

Author:
Publication: Limba română, LVII (2), Section Viața cuvintelor, p. 117-130
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 8

4Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: este hahaleră un cuvânt creat de I.L.Caragiale?LR, LV (3-4), 1332006html
29Jean Dubois, Henri Mitterand, Albert DauzatDictionnaire étymologique et historique du françaisLarousse1993
33Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
54Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: