Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elemente de istorie a limbii române

Autor:
ISBN:9739866522
Editura:Editura Restitutio
Locul:Iaşi
Anul:

Citări la această publicație: 6

Referințe în această publicație: 39

12Constantin FrâncuGeneza limbii române și etnogeneza românilorCasa Editorială „Demiurg”1999; 2013
31Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
64Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
21Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
152Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
53I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
40Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
15Gheorghe IvănescuLingvistică generală și româneascăFacla1983
58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
225Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
41Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977
42Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
81Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
43Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
8Vasile ArvinteFormarea limbii şi poporului român în lumina cercetărilor recenteALIL, XVII, 131966pdf
html
51Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
18Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
35Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
47Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
8Sorin StatiLimba latină în inscripțiile din Dacia și Scythia MinorEditura Academiei1961
31Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
120Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
25Ion I. RussuLimba traco-dacilorEditura Științifică; Dacica1959, 1967, 1969; 2009
337Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
10Emil PetroviciInfluenţa slavă asupra sistemului fonemelor limbii româneSocietatea de științe istorice și filologice1956
233August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
195Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
52Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
87Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
11Ilie BărbulescuIndividualitatea limbii române şi elementele slave vechiEditura Casei Școalelor1929
111Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
67Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
63Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
48Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
132I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
132Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
203Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
141Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
72Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].