Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Cocktail of “Integrated” Menus. Ethnic Identity and Alterity in the Discourse of Menus

Autori:
Publicația: Philologica Jassyensia, V (2), p. 111-117
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:In the Romanian language the discourse of food offers one an overview of the national identity of the place in the context of globalization. Within the discourse of food (recipes, gastronomic jokes), the discourse of the menus plays an important role. The name of the dishes, their description in the menu show the national trace, or that of other nationalities which is but a strategy to attract the decoder, to raise his interest and gastronomic curiosity. By analyzing the discourse of the menus of two different restaurants, one will reach the conclusion that by using the name of the dishes and their image in the menu to mark the national identity is just a way to create a phatic communion between the interlocutors.
Cuvinte-cheie:menus, identity and alterity ethnique, phatique
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 2

6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: