Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the Toponym Comarnic

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, V (1-2), p. 61
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:
  • We notice that the authors of the DA have gathered a large quantity of information in the presentation of this word, which has a wide range of significations. Discussing these significations, the authors of the MDA have either oversimplified the word meanings or paid attention only to some indications mentioned in the DA. Regarding the meaning «cerdac» (‘porch’), it is not mentioned that it is used inappropriately; regarding the meaning «coş la sobă» (‘stove chimney’), it is not mentioned that the referent is also designated by the word ursoaică (lit. ‘she-bear’). The meaning «şură mare» (‘large barn’), resumed by «Şezătoarea» (‘an evening reunion involving group work’) is analogical, even if, now and then, şură has the meaning «strungă» ‘sheepfold’.
  • On voit que les auteurs du DA ont réuni une grande richesse d’informations dans la présentation de ce mot avec ses nombreuses significations. En reprenant ces significations, les auteurs du MDA le simplifient trop ou accordent attention à certaines indications de DA. Au sens «cerdac» (véranda), il n’est pas précisé qu’il est utilisé de manière inappropriée; au sens «coş la sobă» (cheminé de poêle) il n’est pas précisé qu’il s’agit de la cheminé appelée aussi ursoaică (grand ours femelle). Le sens «şură mare» (grande grange), repris de «Şezătoarea» (soirée sociale de travail en groupe), est analogique, même si şură a ici et là le sens de «strungă» (bergerie).
Cuvinte-cheie:
  • toponym, sense, ananalogy, expression, lexical productivity
  • toponyme, sens, analogie, expression, productivité lexicale
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

7Ion Popescu-SireteanuTermeni păstoreşti în limba română
Vol. I-III
Editura Alfa2017
25George GiugleaCuvinte românești și romanice
Studii de istoria limbii, etimologie și toponimie
Editura Științifică și Enciclopedică1983
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
5I. I. StoianPăstoritul în Rîmnicul-SăratGS, VI (1-2), 411933-1934
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: