Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Eminescu şi unitatea limbii române (fragment)

Autor:
Publicația: Pagini alese. Omagiu lui Alexandru Mareş la împlinirea vârstei de 80 de ani, p. 53
ISBN:978‐606‐704‐314‐3
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Emanuela Timotin
Editura:Univers Enciclopedic Gold
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
21Romulus TodoranContribuții de dialectologie românăEditura Științifică și Enciclopedică1984
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: