Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Gheorghe Ivănescu, reformator al lingvisticii româneşti

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LV, p. 113
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[G. Ivănescu, reformer of Romanian linguistics]
The paper aims to prove, by underlining several main research directions G. Ivănescu undertook, the important role he had in the history of (Romanian) linguistics due to the reforming initiatives and the innovative ideas that he promoted, i.e.: he proposed an original periodization of the Romanian’s evolution, published an exhaustive history of Romanian, supported the essential connection between language and society (the fact the changes at the level of language reflect the historical, social, and political changes). In brief, he practiced (though he did not theorize it) the linguistic integralism.
Cuvinte-cheie:history of Romanian, A. Philippide, periodization of the Romanian’s evolution, Iorgu Iordan, Eugeniu Coşeriu, linguistic integralism, reform of linguistics
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: