Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva considerații pe marginea gloselor intratextuale din Cărticica năravurilor bune pentru tinerime (Sibiu, 1819)

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Istoria limbii române. Filologie, p. 229-239
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Quelques remarques sur les glosses intra-textuelles dans Cărticica năravurilor bune pentru tinerime [Le livre des bonnes manières à lʼusage de la jeunesse] (Sibiu, 1819)]
Dans notre étude, nous allons nous pencher sur l’analyse des gloses intra-textuelles parenthétiques répertoriées dans un ouvrage traduit de l’allemand en roumain par Moise Fulea, intitulé Cărticica năravurilor bune pentru tinerime [Le livre des bonnes manières à lʼusage de la jeunesse] (Sibiu, 1819), tout en mettant en évidence, au-delà des informations sémantiques véhiculées, le caractère didactique de celles-ci.
Cuvinte-cheie:Moise Fulea, Johann Heinrich Campe, gloses intra-textuelles, marquage parenthétique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 2

2Maria AldeaValori ale mărcilor explicative în Lexiconul de la Buda (1825)Direcții, I, 3052012pdf
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: