Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816). Considerații asupra gloselor
  • Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816). Notes on glosses

Autor:
Publicația: Diacronia, 1, A9
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Scopul prezentei lucrări îl reprezintă analiza gloselor excerptate din Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor, text tradus de Petru Maior și tipărit la Buda, în 1816. Principiul iluminist după care se ghidează învățatul ardelean, de adaptare a culturii occidentale la cultura română, de facilitare a accesului maselor populare la știință se concretizează în frecvența ridicată a gloselor. Pentru cărturarul ardelean, glosa reprezintă un excelent mecanism de inserție în text a neologismelor, care sînt explicate prin cuvinte vechi, populare, sintagme ori perifraze. Ponderea cea mai însemnată o ocupă glosele terminologice, de tipul împrumut lexicalcuvînt vechi. Acest fapt este relevant pentru concepția care îl călăuzește pe autor în activitatea de traducere a textului: glosele sînt orientate intențional spre crearea unui fond lexical neologic, în deplin acord cu cel al limbilor europene de cultură. O examinare detaliată a variatelor tipuri de glose oferă informații utile în ceea ce privește fenomenul de integrare a neologismelor și revelează aspecte interesante ale procesului de înnoire lexicală a limbii române literare.
  • The aim of the present paper is the minute analysis of glosses excerpted from Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor, a text translated by Petru Maior and printed in Buda, in 1816. The Enlightenment principle followed by the Transylvanian scholar, i.e. the principle of adapting the Western culture to the Romanian one, of facilitating the access of popular masses to science is materialised in the high frequency of glosses. For P. Maior, the gloss represents an excellent mechanism of inserting neologisms in his text, neologisms which are explained by old, popular terms, collocations or periphrases. The highest weight is held by terminological glosses of the lexical borrowingold term type. The fact is relevant for the conception that guides the author in his activity of translating the text: the glosses are intentionally oriented towards the creating of a neologic lexical corpus, in accordance with that of other European languages of culture. A detailed analysis of the various types of glosses offers useful information as regards the phenomenon of integrating neologisms and reveals interesting aspects of the process of lexical renewal of the Romanian literary language.
Cuvinte-cheie:
  • glose, integrarea împrumuturilor, modernizarea limbii literare
  • glosses, lexical borrowings integration, modernization of Romanian literary language
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 8

5N. A. UrsuAlte două traduceri necunoscute ale lui Petru MaiorLR, LXI (3), 413-4162012pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
3Liliana SoareȘcoala Ardeleană
Lexicul scrierilor de popularizare a științei
Editura Universității din Pitești2012
7Elena TomaLimbajul științific românesc la începutul epocii moderne
(Secolele XVIII-XIX)
Editura Universității din București2003
49Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
2. Contribuții socioculturale
Editura Științifică și Enciclopedică1978
13Gabriel ŢepeleaStudii de istorie şi limbă literarăEditura Minerva1970
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
6N. A. UrsuCărți de popularizare a științei traduse de Petru MaiorLR, X (2), 1351961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO