Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Alte două traduceri necunoscute ale lui Petru Maior

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (3), p. 413-416
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:À partir de quelques particularités linguistiques, l’étude attribue à Petru Maior la traduction de deux petits opuscules publiés à Buda en 1813. Il s’agit de Manifestul Înălţiei Sale Împăratului Austriei, Craiul Ungariei şi al Bohemiei et Cei de obşte articuli pentru soţietăţile şi ţehurile de supt Crăimea Ungariei.
Cuvinte-cheie:
  • Petru Maior, particularităţi lingvistice, tipografie, Buda
  • Petru Maior, particularités linguistiques, typographie, Buda
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: