Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lecțiuni controversate în Sfînta Scriptură

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, I, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 193-205
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:As an activity of crucial relevance, the translation of the Bible raises both linguistic and theological questions that are still waiting for clear-cut answers. The author examines some of the controversial issues and suggests solutions that could be worth following.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: