Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Αρετη / Αμαρτια Dans Le Discours Περι Φιλοπτωχιασ de Saint Grégoire de Nazianze, une étude d’archéologie linguistique

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VI, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 287-292
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The direct approach to the original text of the moral sermon On the Love for the Poor, of Saint Gregory of Nazianzus, by virtue of our position as a translator, occasioned us an analysis of its axiological vocabulary. In this context we have described the structural configuration of lexical fields formed around two archilexems / hyperonyms: virtue and sin from a diachronical point of view.The research's purposes are to identify and analyse the hyponyms components, reffering to the connotation, denotation, lexical family, synonymy, antonymy. We followed the evolution of concepts virtue / sin in different periods of hellenic thought, in the same time with the process of lexicalization and crystallization of their lexical fields.As a priority we intended to prove the significance of the classical languages as a revealing tool, in biblical or patristic hermeneutics.
Cuvinte-cheie:Saint Gregory of Nazianzus, axiological vocabulary, lexical-semantic field, virtue, sin
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
32John LyonsIntroducere în lingvistica teoreticăEditura Științifică1995
6Eugeniu CoșeriuSocio- şi etnolingvistica. Bazele şi sarcinile lorALIL, XXXIII, 91992-1993pdf
html
38Pierre ChantraineDictionnaire étymologique de la langue grecque
Histoire des mots
Klincksieck1968; 1983

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: