Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Teoria câmpurilor lexicale. Cu aplicaţie la terminologia populară a formelor de relief pozitiv

Autor:
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:

Cuprins:

Prefață (Maria Iliescu)
Mulțumiri
Introducere
Partea I. Perspectiva tradițională
  I. Generalități
  II. Viziuni structurale asupra lexicului până la Trier
  III. Perspectiva Trier-Weisgerber
  IV. Alte perspective și observații contemporane cu teoria Trier-Weisgerber
  V. Observații critice asupra perspectivei tradiționale. Raportul cu lexicografia
Partea a II-a. Perspectiva modernă
  VI. Câmpul lexical în viziunea lexematicii lui Coseriu
  VII. Orientarea cognitivistă. Lingvistic și extralingvistic
Partea a III-a. Aplicații ale teoriei câmpurilor lexicale
  VIII. Terminologia populară a formelor de relief pozitiv. Câmpuri lexicale
  IX. Perspectiva modernă și lexicografia
Concluzii
Abstract/Résumé
Bibliografie
Indice de autori

Coperta:

Teoria câmpurilor lexicale

Citări la această publicație: 10

0Dinu Moscal
  • Observații asupra conținutului lexical la începuturile semanticii structurale
  • Observations regarding the lexical content at the beginnings of structural semantics
Diacronia, 9, A1352019pdf.ro
pdf.en
0Dragoș MoldovanuLa toponymie à l’Institut de Philologie Roumaine “A. Philippide”. Idées – méthodes – accomplissementsClas. mod., 27-402018pdf
html
0Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 60, 2017). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2017LR, LXVII (2), 127-2542018pdf
0Simona Sandu PîrvulescuNominal phrases with the adjective forestier in RomanianLDMD, 6, 221-2302018pdf
html
0Veronica OnețLexical-semantic configuration of toponyms in Romanian fairy talesJRLS, 14, 493-5052018pdf
1Oana Zamfirescu
  • Nomenclatura botanică populară – între lexic structurat și lexic nestructurat
  • Folk botanical nomenclature – between structured and non-structured lexis
Diacronia, 5, A702017pdf.ro
pdf.en
0Veronica OnețToponime în basme românești – între sacru și profanICONN 4, 12082017pdf
html
5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
2Dinu MoscalNumele propriu la Eugenio CoseriuALIL, LVI, 1172016pdf
html
1Dinu Moscal
  • Variația diacronică și cîmpul lexical. Implicaţii teoretice și practice
  • Diachronic variation and the lexical field. Theoretical and practical implications
Diacronia, 2, A262015pdf.ro
pdf.en

Referințe în această publicație: 9

42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
25Dumitru LoșonțiToponime românești care descriu forme de reliefEditura Clusium2000
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
32John LyonsIntroducere în lingvistica teoreticăEditura Științifică1995
4Dragoș MoldovanuUn fenomen ignorat în anchetele dialectale: resemantizarea toponimelorALIL, XXX, 231985html
1Vlad CojocaruCîmpul semantic al noţiunii de “loc defrişat” în toponimia din bazinul Uzului (Moldova)ALIL, XXVIII, 631981-1982pdf
html
2Eric BuyssensLe structuralisme et l’arbitraire du signeSCL, XI (3), 4031960

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].