Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Nomenclatura botanică populară – între lexic structurat și lexic nestructurat
  • Folk botanical nomenclature – between structured and non-structured lexis

Autor:
Publicația: Diacronia, 5, A70
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Acest articol are drept scop investigarea statutului nomenclaturii populare a plantelor din perspectiva lexematicii, teorie dezvoltată de către Eugeniu Coșeriu. Lingvistul consideră că terminologiile (populare și științifice) sînt simple clasificări obiective şi convenţionale subsumate ordinii realităţii. Ele fac parte din lexicul nestructurat, nu din cel structurat. Pe baza materialului pus la dispoziție de surse diverse (dicționare etnobotanice, enciclopedii, lucrări în care au fost consemnate fitonime strînse de pe teritoriul țării), se stabilesc caracteristicile care încadrează această nomenclatură în lexicul nestructurat și cele care o încadrează în lexicul structurat. Concluzia, după consultarea surselor, este că termenii fitonimici populari se află la granița dintre limbajul comun și cel științific.
  • This article aims to investigate the status of folk botanical nomenclature from the perspective of the lexematic theory, a theory developed by Eugeniu Coseriu. The linguist believes that terminologies (folk and scientific) represent objective and conventional classifications that fall under the order of reality. They are a part of the non-structured lexis and not a part of the structured one. The features that situate this nomenclature in the non-structured lexis and ones that situate it in the structured lexis are established on the basis of the material made available by various sources (dictionaries, encyclopædias, different works containing plant names form our country). After the consultation of the sources, the conclusion is that folk plant names are situated at the border line between common language and scientific terminology.
Cuvinte-cheie:
  • lexematică, nomenclatură, denumiri populare de plante
  • lexematics, nomenclature, folk plant names
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 20

4Alina-Mihaela PricopPreliminaries to a Typology of Romanian Multilingual DictionariesPhil. Jass., XII (2), 159-1652016pdf
html
2Alina-Mihaela BursucCâmpul lexical al numelor de rudenie în limba românăEditura Demiurg2015
1Oana ZamfirescuThe characteristics of the Romanian common names given to lower plantsRev. Agro. IS, 57 (1), 283-2882014pdf
html
2Oana ZamfirescuDiatopic, diastratic and diaphasic variation in the Romanian folk names of lower plantsLDMD, 2, 475-4852014pdf
html
4Gheorghe ChivuNume de plante în texte vechi româneştiICONN 2, 10002013pdf
html
3Ioan MilicăChristian Imagery in Romanian Folk Plant NamesTDR, V, 313-3342013pdf
html
10Dinu MoscalTeoria câmpurilor lexicale
Cu aplicaţie la terminologia populară a formelor de relief pozitiv
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2013html
1Ioan MilicăPlant Names: A Cognitive ApproachCML12, 1052012pdf
html
3Alina BursucTerminologia botanică din perspectivă coşerianăALIL, LI, 1112011pdf
html
4Cristina FlorescuEugeniu Coşeriu şi chestiunea relaţiei dintre terminologiile ştiinţifice şi cele populareALIL, LI, 1872011pdf
html
19Constantin DrăgulescuDicționar explicativ al fitonimelor româneștiEditura Universității „Lucian Blaga”2010
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
6Constantin PârvuEnciclopedia plantelor
4 vol.
Editura Tehnică2002-2005
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
23Dumitru BejanNume românești de planteEditura Dacia1991
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
3Sanda Reinheimer RîpeanuDenumirile românești ale ciupercilorLR, XXX (6), 5851981
60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968
80Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO