Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The characteristics of the Romanian common names given to lower plants

Autor:
Publicația: Lucrări științifice. Seria Agronomie, 57 (1), p. 283-288
p-ISSN:1454-7414
e-ISSN:2069-6727
Editura:Editura “Ion Ionescu de la Brad”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:This paper represents an investigation in a particular field of the Romanian popular botanical names, that of the vernacular names given to lower plants (algae, bryophytes -mosses and liverworts-, lichens and fungi). The aim is to explain and exemplify the main characteristics of this popular nomenclature: the empirical dimension (defined by the popular denominative patterns and by the empirical categorization of the natural world), the denominative variability (according to the region in which is being used, different names are used for the same lower plant), the denominative imprecision (meaning several common names for a particular plant and one name for several plants) and the cultural individuality (the common names reflect the cultural environment of the community that created them).This nomenclature, based on pre-scientific principles (mainly on observation), is the sign of a primitive science and constitutes an assembly of distinctions and classifications which are made in the natural world. Therefore, it is obvious that the common plant names of lower plants are a mark of the originality, creativity and particular culture of a linguistic community.
Cuvinte-cheie:folk plant names, nomenclature, lower plants
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

3Ioan MilicăChristian Imagery in Romanian Folk Plant NamesTDR, V, 313-3342013pdf
html
9Ioan MilicăModele naive și modele savante în reprezentarea lingvistică a realității: denumirile de planteLRM, XX (11-12), 77-872010pdf
19Constantin DrăgulescuDicționar explicativ al fitonimelor româneștiEditura Universității „Lucian Blaga”2010
23Dumitru BejanNume românești de planteEditura Dacia1991
3Sanda Reinheimer RîpeanuDenumirile românești ale ciupercilorLR, XXX (6), 5851981
60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: