Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Diatopic, diastratic and diaphasic variation in the Romanian folk names of lower plants

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 2, p. 475-485
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:The aim of this paper is to investigate the diatopic, diastratic and diaphasic dimensions of the Romanian folk names given to lower plants. The folk names, gathered from dictionaries and lists of plant names, were analyzed from the perspective of the spatial- geographical, social and stylistic variations. The particularities of these names (all part of a folk nomenclature incompletely recorded) have imposed an analysis based on a list of names that do not syntagmatically combine with other linguistic signs, rather than one based on the relations that these names establish when used in discourse.
Cuvinte-cheie:diatopic, diastratic, diaphasic, folk names, lower plants
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 4

19Constantin DrăgulescuDicționar explicativ al fitonimelor româneștiEditura Universității „Lucian Blaga”2010
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: