Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A concise literature review on the Romanian multilingual dictionaries of biology and related sciences

Autor:
Publicația: Extreme Life, Biospeology & Astrobiology: International Journal of the Bioflux Society, 9 (1), p. 9-21
e-ISSN:2067-6360
Editura:Bioflux
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:This article is looking to provide a review and few observations on the Romanian multilingual dictionaries of biology and related sciences. This review focuses on the multilingual dictionaries or products published mainly in Romanian, consisting of more than two languages and having the Romanian language as source or target language.
Cuvinte-cheie:glossaries, terminology, database, language, topics
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: