Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observații privind dicționarele poliglote de termeni lingvistici

Autor:
Publicația: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 2, p. 167
Editori:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Remarks on multilingual dictionaries of linguistic terms]
Multilingual dictionary species has been very cultivated in Romanian Lexicography since the first half of the twentieth century, in particular regarding the terminologies of different scientific and cultural domains. Particularly useful tool for specialists, the polyglot dictionary is given, in general, little attention in lexicographical analysis. We note the existence of two multilingual dictionaries of linguistic terms very little known, issued in the same year (1978), by university initiative, with reduced circulation due to the typed format, and not mentioned in the bibliography of the main monolingual dictionaries of linguistic terminology. This article is devoted to: Dicționar poliglot de termeni lingvistici, developed at the Faculty of Foreign Languages, University of Bucharest, and Dicționar de terminologie lingvistică: român – englez – francez – rus, developed at the Faculty of Philology of the “Babes Bolyai” University of Cluj.
Comparative evaluation of the two works by criteria such as: list of terms and concepts, descriptive approach, organizing dictionary, source and target languages, manner indexing, wants to be a benchmark for analyzing the value of multilingual terminographies.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 4

273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
76Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
106N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
4Jules MarouzeauLexique de la terminologie linguistiqueLibrairie Orientaliste Paul Geuthner1933

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: