“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Teoria câmpurilor lexicale. Cu aplicaţie la terminologia populară a formelor de relief pozitiv

Author:
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iaşi
Year:
Links:

Table of contents:

Prefață (Maria Iliescu)
Mulțumiri
Introducere
Partea I. Perspectiva tradițională
  I. Generalități
  II. Viziuni structurale asupra lexicului până la Trier
  III. Perspectiva Trier-Weisgerber
  IV. Alte perspective și observații contemporane cu teoria Trier-Weisgerber
  V. Observații critice asupra perspectivei tradiționale. Raportul cu lexicografia
Partea a II-a. Perspectiva modernă
  VI. Câmpul lexical în viziunea lexematicii lui Coseriu
  VII. Orientarea cognitivistă. Lingvistic și extralingvistic
Partea a III-a. Aplicații ale teoriei câmpurilor lexicale
  VIII. Terminologia populară a formelor de relief pozitiv. Câmpuri lexicale
  IX. Perspectiva modernă și lexicografia
Concluzii
Abstract/Résumé
Bibliografie
Indice de autori

Cover:

Teoria câmpurilor lexicale

Citations to this publication: 10

0Dinu Moscal
  • Observații asupra conținutului lexical la începuturile semanticii structurale
  • Observations regarding the lexical content at the beginnings of structural semantics
Diacronia, 9, A1352019pdf.ro
pdf.en
0Dragoș MoldovanuLa toponymie à l’Institut de Philologie Roumaine “A. Philippide”. Idées – méthodes – accomplissementsClas. mod., 27-402018pdf
html
0Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 60, 2017). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2017LR, LXVII (2), 127-2542018pdf
0Simona Sandu PîrvulescuNominal phrases with the adjective forestier in RomanianLDMD, 6, 221-2302018pdf
html
0Veronica OnețLexical-semantic configuration of toponyms in Romanian fairy talesJRLS, 14, 493-5052018pdf
1Oana Zamfirescu
  • Nomenclatura botanică populară – între lexic structurat și lexic nestructurat
  • Folk botanical nomenclature – between structured and non-structured lexis
Diacronia, 5, A702017pdf.ro
pdf.en
0Veronica OnețToponime în basme românești – între sacru și profanICONN 4, 12082017pdf
html
5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
2Dinu MoscalNumele propriu la Eugenio CoseriuALIL, LVI, 1172016pdf
html
1Dinu Moscal
  • Variația diacronică și cîmpul lexical. Implicaţii teoretice și practice
  • Diachronic variation and the lexical field. Theoretical and practical implications
Diacronia, 2, A262015pdf.ro
pdf.en

References in this publication: 9

42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
25Dumitru LoșonțiToponime românești care descriu forme de reliefEditura Clusium2000
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
32John LyonsIntroducere în lingvistica teoreticăEditura Științifică1995
4Dragoș MoldovanuUn fenomen ignorat în anchetele dialectale: resemantizarea toponimelorALIL, XXX, 231985html
1Vlad CojocaruCîmpul semantic al noţiunii de “loc defrişat” în toponimia din bazinul Uzului (Moldova)ALIL, XXVIII, 631981-1982pdf
html
2Eric BuyssensLe structuralisme et l’arbitraire du signeSCL, XI (3), 4031960

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].