“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Lingvistica integrală

Author:
Publisher:Editura Fundației Culturale Române
Place:București
Year:

Citations to this publication: 83

0Ana-Nela PopoveniucDiscurs didactic şi creativitate lingvisticăAUS, 34 (1), 305-3152020pdf
html
0Stelian Dumistrăcel, Petronela Savin„Proverbele” lui Iuliu Zanne – operă-testimoniu, la VersaillesSCL, LXXI (2), 211-2212020pdf
0Adriana Maria RobuTradiţii discursive în discursul parlamentar românescAUS, 32 (1), 231-2382019pdf
html
0Cristinel MunteanuLimbajul între preţuire şi dispreţuire. Câteva aspecteLRM, XXIX (3), 100-1062019pdf
html
0Cristinel Munteanu
  • Relația dintre teorie și realitate la Eugeniu Coșeriu și José Ortega y Gasset
  • The relation between theory and reality in Eugeniu Coșeriu and José Ortega y Gasset
Diacronia, 10, A1492019pdf.ro
pdf.en
1Cristinel MunteanuTeorie şi studiu empiric în lingvistică (în jurul unui citat din Ortega Y Gasset reprodus de Coşeriu într-o prelegere clujeană)Dragoș, 199-2062019pdf
0Mircea BorcilăReflecții privind procesul de integrare a lui Eugeniu Coșeriu în știința și cultura românăLRM, XXIX (3), 33-502019pdf
html
0Vasile PavelMotivația de origine metaforică a semnului gloticLRM, XXIX (1)2019pdf
html
4Cristinel MunteanuCând vorbitorul nu are dreptate. Câteva observaţii referitoare la „masculinitatea” limbii românePhil. Jass., XIV (1), 97-1062018pdf
1Stelian DumistrăcelŞtiinţa varietăţii lingvistice diatopice în sprijinul unităţii naţionale: de la Weigand la Puşcariu – Pop – PetroviciLRM, XXVIII (7-8), 9-582018pdf
html
0Stelian Dumistrăcel, Doina HreapcăNorma lingvistică: între politică și poliție lingvisticăLRM, XXVIII (3-4), 78-872018pdf
2Constantin ManeaAnglicisms (once more) Revisited: Adaptation, Calque, StandardizationPhil. Jass., XIII (1), 772017pdf
html
1Ileana Oancea, Nadia Obrocea„Mizeria și splendoarea traducerii”. Modelul CoșeriuSTR, I., 11-362017pdf
0Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Luminița BotoșineanuPreluarea, adaptarea şi literarizarea textelor orale în registru dialectal în Dicţionarul limbii române al AcademieiSIL6, 191-2182017pdf
2Valeria Guțu Romalo„cuvinte şi lucruri” – gînduri răzleţeChivu, 71-792017
0Vasile PavelRedactarea hărților motivaționale – metodă inovatoare în geografia lingvisticăLRM, XXVII (1), 205-2102017pdf
html
1Eugenia BojogaLimba română din Republica Moldova şi problemele ei. Reflecţiile „reci” pe o temă „fierbinte” ale lui Eugeniu CoşeriuAOU, XXVII (2), 892016pdf
0Gheorghe PopaVariaţia lingvală: unele aspecte teoreticeAUS, 26 (1), 49-562016pdf
html
1Nadia ObroceaŞcoala de vară „Eugeniu Coşeriu”, Cluj-Napoca – 2012, 2013, 2016Phil. Ban., X (2), 14-202016pdf
html
0Oxana ChiraStable euphemisms vs. occasional euphemismsGIDNI, 3, 755-7602016pdf
html
2Stelian DumistrăcelIorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica româneascăALIL, LVI, 33-502016pdf
html
1Vasile PavelAspecte onomasiologice ale cercetării motivaţiei în cartografia lingvistică şi dialectologiePhilM, LVIII (5-6), 1002016pdf
0Viorica VelecicoL’évolution de la terminologie botanique populaire vers la terminologie scientifique. Principes cosériensANADISS, 21, 1552016pdf
0Viorica VelecicoDe la terminologia botanică populară la terminologia botanică ştiinţificăAUS, 27 (2), 203-2082016pdf
html
0Floarea VîrbanPutere politică, autoritate lingvistică, identitate naţională: limba moldovenească în perspectivă istorică şi teoreticăSIL5, 7212015pdf
2Luminița FasselGheorghe Ivănescu, reformator al lingvisticii româneştiALIL, LV, 1132015pdf
html
0Mircea BorcilăSextil Puşcariu şi creativitatea lingvistică în semantica istorică a limbii româneCSP, II, 87-1162015pdf
1Oana BocNormele limbajului şi poeziaCSP, II, 78-862015pdf
2Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Luminița BotoșineanuLucrările româneşti de geografie lingvistică şi Dicţionarul limbii române al Academiei: oferta lexicografică a materialului necartografiat şi problema „literarizării”ALIL, LV, 192015pdf
html
0Valerica SporișG. G. Neamţu şi gramatica neotradiţională clujeanăNeamțu, 5892015pdf
1Violeta UngureanuReferential ambiguity – A source of various meaning effectsSCOL, VIII (1-2), 3322015html
4Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015
0Cristinel MunteanuOmonimele şi sinonimele în concepţia lui Aristotel (cu o reconsiderare a unei interpretări aparţinându-i lui Constantin Noica)LRM, XXIV (1), 482014pdf
1Cristinel MunteanuDespre receptarea românească a lingvisticii textuale coşerieneAUS, 22 (1), 149-1582014pdf
html
1Doina ButiurcăRecurrence and Religious Structures in Paremiology: ProtectionTDR, VI, 271-2762014pdf
html
0Elena ZgârcibabăRepere identitare la nivelul sintactic al limbii româneLRM, XXIV (2), 1122014pdf
2Vasile PavelReprezentări metaforice în procesul de creare a denumirilorSID15, 2862014pdf
0Vlad CojocaruDinamica interlingvistică vs dinamica intralingvistică în toponimieAUI, LX, 812014pdf
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
4Ioan MilicăNoțiuni de stilisticăVasiliana ’982014
0Anatol GavrilovSubiectul vorbirii. 2. Ce este vorbire?PhilM, LV (1-2), 3-172013pdf
html
0Cristinel MunteanuAn Ancient Forerunner of Eugenio Coseriu regarding the Collage Technique: (Pseudo) Hermogenes of Tarsus [Pages]AOU, XXIV (1), 27-402013pdf
html
3Cristinel MunteanuInfluența lui Robin George Collingwood asupra lui Eugenio CoseriuMunteanu, 442-4602013pdf
0Gheorghe PopaOn the necessity of compiling an associative dictionary of the Romanian languageLDMD, 1, 80-872013pdf
html
0Gheorghe Popa, Lilia TrincaUnele consideraţii privind conceptul de „dicţionar asociativ al limbii române”PhilM, LV (3-4), 64-752013pdf
html
0Gina NimigeanNovel and cathedral: the constrictive plurimorphism of the unique codeLDMD, 1, 1112-11202013pdf
html
6Mihaela Munteanu SisermanNume de preparate culinare autohtone în perspectiva globalizării (interpretări onomastice şi socioculturale)EITM, 5, 431-4432013pdf
html
10Dinu MoscalTeoria câmpurilor lexicale
Cu aplicaţie la terminologia populară a formelor de relief pozitiv
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2013html
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
0Veronica BâliciConştiinţa lingvistică – valoare definitorie a fiinţei umanePhilM, LIII (5-6), 1512011pdf
html
0Ana BogatuInterpretarea dinamicii vocabularului din perspectiva principiului sistemic şi istoricBLM, 11, 182010pdf
html
1Anamaria ColceriuProspettive sull’enunciazione nel testo narrativo, dall’approccio strutturalista alla visione ScaPoLineStudia UBB, LV (1), 1812010
0Cristinel MunteanuObservații și sugestii privind traducerea unor poezii englezești cu formă fixăLRM, XX (5-6), 642010pdf
0Cristinel MunteanuDespre „virtuțile stilistice” ale textului jurnalisticLRM, XX (5-6), 732010pdf
1Cristinel MunteanuTeze despre problema terminologiei. Perspectiva lui Eugeniu CoșeriuLRM, XX (1-2), 1152010pdf
4Cristinel MunteanuProblema Terminologiei în concepţia lingvistică a lui Eugenio CoşeriuAUG/XXIV, III (1), 66-762010pdf
0Ioan MilicăInternet Communication and Name ‘Aggression’SCOL, III (1-2), 1682010pdf
html
0Petronela SavinPhraseology as an Autonomous Linguistic DisciplineLiBRI, 1 (1), 60-732010pdf
html
0Petronela SavinFormes du théatre populaire d’origine orientale dans quelques termes et expressions figées du roumainPhil. Jass., VI (1), 225-2302010pdf
html
3Valerica SporișAbateri frecvente în exprimarea actuală. SolecismulCCI, 1, 350-3552010pdf
html
0Veronica PăcuraruTratamentul lexicografic al semnelor lexicale polisemantice din dublă perspectivă cognitiv-referenţială ca modalitate a dezambiguizării lor semanticePhilM, LII (3-4), 722010pdf
html
0Constantin ManeaFurther Apophthegmatic Units in English and Romanian – Convergent and Divergent PointsSCOL, II (1-2), 1452009pdf
html
0Doina ButiurcăFundamentele greco-latine ale terminologiei medicaleLRM, XIX (11-12), 952009pdf
1Doina ButiurcăFundamentele greco-latine ale terminologiei medicaleEITM, 3, 515-5252009pdf
html
2Nadia ObroceaNoi consideraţii privind limbajul religios românescPhil. Ban., III (2), 70-782009pdf
html
1Stelian DumistrăcelEtimologia unităţilor frazeologice în dicţionarele limbii româneAUG/XXIV, II, 652009pdf
21Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
2Cristinel MunteanuO problemă de lingvistică „financiară”: analogia cuvinte – baniLRM, XVIII (1-2), 1372008pdf
1Cristinel MunteanuDespre «virtuţile stilistice» ale textului jurnalisticAUI, LIV, 209-2172008pdf
0Luminița Hoarță-CărăușuIpostaze publicistice ale “discursului repetat”AUI, LIV, 197-2082008pdf
4Luminița Hoarță-CărăușuRetorică şi pragmatică publicistică. „Figuri de construcţie” şi strategii persuasive în titlurile de articole din presa românească actuală Phil. Jass., IV (1), 49-592008pdf
html
0Vasile DospinescuTexte ou / et discours: le texte-discoursANADISS, 4, 762007pdf
0Anatol CiobanuLimba română din Basarabia: integrarea ei la nivel micro- şi macrolingvisticComun. intercult.2006pdf
html
4Cristinel MunteanuNu există sinonimie interlingvistică (cu referire la sinonimia frazeologică)LRM, XVI (4-6), 1062006pdf
0Nistor Bardu, Mara Ioana GrădinaruObservaţii asupra aromânei scrise azi în România, Bulgaria, Albania, Grecia şi MacedoniaComun. intercult.2006pdf
html
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
1Nadia ObroceaÎncercare de definire a stilului religiosAUT, XLII-XLIII, 241-2482004-2005pdf
html
0Adrian ChircuDespre pizza, pizzerie, dar și despre pizzarLRM, XIV (1-3), 1082004pdf
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012
1Anatol CiobanuO deviere de la norma literară: „superlativul excesiv”LRM, XIII (1), 332003pdf
0Doina DavidLimba culturii majore şi studiul ei (cu referire la româna literară modernă)AUT, XLI, 672003pdf
html
1Cornel VîlcuDe la semnificat la designat. Excurs despre logos semantikosDR, s.n., VII-VIII, 1412002-2003pdf
html
0Georgeta CornițăFonetica integratăUmbria2001html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].