Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Preserving the Allusions in Translating the Bible

Autor:
Publicația: Meaning in Translation: Illusion of Precision, Secțiunea Text, Context, Meaning Representation, p. 369
ISBN:978-1-4438-8704-5
Editori:Larisa Ilynska, Marina Platonova
Editura:Cambridge Scholars Publishing
Locul:Newcastle upon Tyne
Anul:
Rezumat:The author studies three cases of biblical parallelisms that represent NT allusions to OT passages, in several 17th and 18th Romanian versions of the Bible (I Peter 1. 13, to Exodus 12. 11; Luke 10.4, to 2 Kings 4. 29; and Galatians 1. 15, to Isaiah 49.1), in order to highlight the translators’ behavior facing the necessity of preserving their evidence. Specific features of approaching the source-texts would favor it, even when the translators are not aware of this type of connection inside the Bible. However, the translators do not work constantly under the fear of “betraying” the letter of the sacred texts: sometimes they take linguistic liberties in the attempt to balance the authority of the source-text with the Romanian language system and norm, and the reader’s needs of understanding the message.
Cuvinte-cheie:Allusion, biblical text, old literary Romanian, philology, translation
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

3Adina Chirilă, George Bogdan ȚâraNotes on Quoting Technique in Gospels and Its Reflection in the Romanian Translations of the New TestamentTDR, IV, 39-532012pdf
html
1Adina Chirilă, George Bogdan Țâra
  • Options et contraintes lexico-semantiques dans les traductions du texte biblique
  • Opțiuni și constrîngeri lexico-semantice în traducerile textului biblic
TDR, III, 177-1882011pdf.fr
pdf.ro
10Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul unui text sacru. Mărturia unui Evangheliar manuscrisTDR, II, 41-482010pdf
html
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: