Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Options et contraintes lexico-semantiques dans les traductions du texte biblique
  • Opțiuni și constrîngeri lexico-semantice în traducerile textului biblic

Autori:
Publicația: Text şi discurs religios, III, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 177-188
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Reading the Bible, one can see that there are a lot of direct references and allusions, especially in the New Testament, to various precepts, events, and figures presented in the Old Testament. The main purpose of such a connection is to deepen the meaning of a certain fact that is spoken of. Our paper represents the first attempt to see if the translators of the Bible into Romanian recognized this type of connection between the New Testament and the Old Testament, and to observe how they managed to preserve the given biblical allusions and references, knowing the different theories and the specific problems of rendering the Holy Scripture into a vernacular language, and especially into Romanian, during the 17th and the 18th centuries.
Limba: franceză, română
Linkuri:    

Citări la această publicație: 1

0Adina ChirilăPreserving the Allusions in Translating the BibleMean. Transl., 3692016pdf

Referințe în această publicație: 7

11Alexandru GaftonBiblia de la 1688. Aspecte ale traduceriiTDR, II, 49-722010pdf
html
10Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul unui text sacru. Mărturia unui Evangheliar manuscrisTDR, II, 41-482010pdf
html
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO