Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexiconul de la Moscova în raport cu celelalte lexicoane slavo-române din secolul al XVII-lea

Autori:
Publicația: Philologica Jassyensia, XV (2), Secțiunea Interculturalia, p. 245
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 4

6Alexandru MareșNote filologice despre Staico GrămăticulCoteanu, 249-2592014pdf
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
80Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: