Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Traducerea și adaptarea definițiilor lexicografice în Lexiconul slavo-român din ms. rom. 3473
  • Translating and adapting the lexicographic definitions in the Slavonic–Romanian Lexicon from the Ms no 3473

Autori:
Publicația: Diacronia, 15, A208
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Lexiconul slavo-român păstrat în ms. 3473 (Biblioteca Academiei Române), din a doua parte a secolului al XVII-lea, face parte din grupul de șase lexicoane slavo-române prelucrate după Lexiconul slavo-rutean al lui Pamvo Berînda (Kiev, 1627). Descinzînd probabil dintr-o traducere comună, pierdută, aceste lexicoane au fost studiate mai ales din perspectiva relațiilor dintre ele. Studiul de față vizează particularități ale abordării lexicografice în lexiconul amintit: soluții adoptate de traducătorul român în raport cu sursa și determinantele lor culturale, criterii aplicate în stabilirea definițiilor în limba română, evoluția semantică a unor termeni în limba română. Exemplele discutate arată faptul că definițiile sînt cel mai adesea fie simplificate, fie, mai rar, amplificate. Deși explicațiile suplimentare vizează mai ales termeni culturali și neologici care presupun dificultăți de definire, tehnica definirii variază. Definițiile specifice unui lexicon bilingv alternează cu cele tipice dicționarelor monolingve, ceea ce poate fi explicat atît prin modelul urmat, cît și prin intervenția traducătorului sau/ și a copistului.
  • The late 17th century Slavonic–Romanian Lexicon preserved in the Ms no 3473 from the Romanian Academy Library belongs to a group of six Slavonic–Romanian lexicons translated following Pamvo Berynda’s Slavonic–Ruthenian Lexicon (Kyiv, 1627). These dictionaries most likely originate from a common unpreserved translation, having been studied mainly from the perspective of their filiation. The present study surveys aspects of the lexicographic approach in Ms no 3473, discussing the strategies adopted by the Romanian compiler(s) and their cultural determinant, the criteria applied in establishing the Romanian definitions and the semantic evolution of a few Romanian words. The examined examples reveal that the source was modified by simplification or, less often, amplification. Although the supplementary explanations mainly concern culture-specific terms and neologisms whose definitions often imply challenges, the definition techniques vary. Bilingual lexicons’ type definitions alternate with those of monolingual dictionaries type, which may be due both to the model and to the intervention of the translator and/ or the copyist.
Cuvinte-cheie:
  • lexicografie veche, lexicoane slavo-române, ms. rom. 3473 B.A.R., traducere, definiții lexicografice, semantică istorică
  • old lexicography, Slavonic–Romanian lexicons, Ms no 3473 B.A.R., translation, lexicographic definitions, historical semantics
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO