“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Lexiconul de la Moscova în raport cu celelalte lexicoane slavo-române din secolul al XVII-lea

Authors:
Publication: Philologica Jassyensia, XV (2), Section Interculturalia, p. 245
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Publisher:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Place:Iaşi
Year:
Links:  

Citations to this publication: 3

References in this publication: 4

6Alexandru MareșNote filologice despre Staico GrămăticulCoteanu, 249-2592014pdf
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
80Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: