Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Monumenta christiana: Paulinus de Nola și Niceta de Remesiana Carmen XVII

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, I, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 173-191
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The paper tries to identify the strategies used by the Wallachian translator of Septuagint (Ms. 45) in order to elude the pervading ‘literalism’ of the biblical translation in the pre-modern age. The use of synonyms and the pia interpretatio principle, as observed in the first two books of Kings (Ms. 45 version), indicate two key aspects of the freedom of the biblical translator.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: