Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note despre transpunerea unor toponime biblice în limba română

Autor:
Publicația: Biblicum Jassyense, 5, Secțiunea Miscellanea, p. 97-104
p-ISSN:2068-7664
Editura:Centrul de Studii Biblico-Filologice
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Les premiers traducteurs roumains de la Bible (XVIIème siècle) ont connu la forme des noms propres bibliques par l’intermédiaire des sources en grec, latin ou slavon, où un grand nombre de toponymes ne sont pas de translittérations ou transcriptions, mais des traductions des toponymes hébraïques. Notre but est l’identification de modalités de la traduction des toponymes bibliques en roumain dans trois versions du livre de Josué (Jésus), dont les texte source sont en grec, latin et slavon. Le point de départ de notre contribution sont quelques études où on trouve des explications à propos de la traduction des toponymes bibliques hébraïques en grec.
Cuvinte-cheie:toponymes bibliques, livre de Josué (Jésus), traduction, langue roumaine
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

4Eugen MunteanuTradiţia biblică românească. O prezentare sinteticăALIL, LII, 112012pdf
html
40N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești în secolul al XVII-lea
Studii filologice
Cronica2003
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
1Felicia Șerban, Elena PopescuNume proprii în primele traduceri românești ale Cîntării cîntărilorCL, XXXI (1), 761986
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: