Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Uzul, valorile şi dispariţia unor termeni: făţărie, a făţări, făţărnicesc, a făţărnici, făţarnic

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (2), Secțiunea Filologie, p. 193-204
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Old Romanian translations contain at times terms amongst which synonymic relations exist or are being established, even though this is not the case for the source text. Other times a single term or multiple terms from the same lexical family have meanings which are expressed through more than one term in the source text. This paper analyses the causes of such a relation between the nouns făţărie, făţărnicie and the verbs făţări, făţărnici.
Cuvinte-cheie:
  • limba română veche, traducere, text biblic
  • old Romanian language, translation, biblical text
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 5

115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: