Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Structure grammaticale de l’enonce paremiologique biblique

Autor:
Publicația: Annals of „Valahia” University of Târgovişte. Letters Section, IX (1)
p-ISSN:2066-6373
Editura:Valahia University Press
Locul:Târgoviște
Anul:
Rezumat:The present paper is a comparative analysis of the grammatical structure of the biblical paremiological statement. To explain certain morpho-syntactical and lexical options, we embarked upon the collation between the Romanian versions of the Book of Proverbs and the primary Greek source, as well as the Latin translation, which is the richest in the suggestions it offers for the Romanian equivalents.
Cuvinte-cheie:sentence, phrase, statement, syntax, proverb
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
13George MunteanProverbe româneştiEditura Minerva1984
62Stelian DumistrăcelLexic românesc
Cuvinte, metafore, expresii
Editura Științifică și Enciclopedică; Demiurg Plus1980; 2011
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: