Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română veche

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, I, p. 53
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:In recent years, a shift in syntactic analysis has been noticed due to the fact that grammarians have started approaching various diachronic language facts in an attempt to detect the mechanisms that could account for the existence of certain syntactic constructions in present-day language. Although such an analysis may seem a lengthy one, we regard it as beneficial for the description of the syntactic structures stabilized throughout the centuries.
This study is part of the above-mentioned trend and aims to focus on the occurrence and development in Romanian of certain syntactic groups made of a negative pronoun − nime(ni) ‘nobody’ and an indefinite pronoun -altul ‘else’. Traces of such widely used syntagma in the past can also be identified today, especially in the familiar speech, although their structure has evolved (nimeni altcineva / altcineva nimeni ‘nobody else / no one else’).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 29

12Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the Syntax of the Romanian Indefinite Pronouns unul and altulIpostaze, I, 672011
176Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
9Adrian ChircuAderenţa în sintaxa limbii româneDindelegan2007
394Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
137D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
72Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
129Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
199Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
62Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
7D. D. DrașoveanuUn acord discutabilCL, XV (2), 3071970
13Georgeta CiompecObservații asupra exprimării negației în limba română din secolele al XVI-lea – al XVIII-leaSCL, XX (2), 1971969
33Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968
195Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
61Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
7I. RizescuCu privire la dubla negație în limba romînăSCL, XIV (4), 4711963
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
38Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
48Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
136Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: