Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O sintagmă pronominală cuantificatoare atipică: nimeni alţii

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 144
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Un syntagme pronominal quantificatif atypique: nimeni alţii ‘personne d’autres’]
Ces dernières années, on a constaté un changement de perspective dans l’analyse syntaxique, dû au fait que les grammairiens ont commencé à étudier divers faits de langue diachroniques, en tentant de surprendre les mécanismes qui pourraient expliquer certaines constructions syntaxiques, présentes dans la langue actuelle. Même si l’analyse s’avère être difficile, nous considérons que celle-ci est bénéfique pour la description de certaines structures syntaxiques constituées tout au long des siècles.
Dans cette étude, nous nous rallions à la démarche mentionnée et nous nous proposons de suivre la façon dont un type de groupes syntaxiques composé d’un pronom négatif nime(ni) ‘personne’ et d’un pronom indéfini alţii ‘autres’ s’est développé. Essentiellement, il s’agit des syntagmes qui ont connu un essor dans le passé et dont les traces peuvent être identifiées jusqu’à nos jours, spécialement dans le langage familier.
Cuvinte-cheie:
  • sintagmă, pronume nehotărâte şi negative, cuantificatori, diacronie, sincronie, morfologie, sintaxă, complement al numelui
  • syntagme, pronoms indéfini et négatif, quantificateurs, diachronie, synchronie, morphologie, syntaxe, complément du nom
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 11

1Adrian ChircuRemarks on the Constructions nemic(ă) alt(ă) and alt(ă) nemic(ă) in Old RomanianDVR, 99-1212015
5Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
41G. G. NeamțuStudii și articole gramaticaleNapoca Nova2014
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
33Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
9Adrian ChircuAderenţa în sintaxa limbii româneDindelegan2007
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
33Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: